Neumann János Egyetemért Alapítvány ünnepélyes alakuló ülése

2020. július 30.

Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriuma és felügyelőbizottsága

A 2020. április 1-i kormánydöntést követően, mely 6 egyetem működési és finanszírozási modellváltásáról határozott, létrejöttek az egyes vagyonkezelő alapítványok, köztük 2020 június 29-i dátummal a kecskeméti Neumann János Egyetem fenntartói jogait 2020. augusztus 1-től gyakorló Neumann János Egyetemért Alapítvány.

A mai – 2020.07.29-ei – ünnepélyes alakuló ülésen részt vettek az Alapítvány kuratóriumi és felügyelő bizottságainak tagjai, valamint az Egyetem képviselői.

 

 

 

Az ülésen az Alapítvány és az Egyetem stratégiai célkitűzéseinek a megtárgyalása és az elkövetkező időszak főbb feladatainak meghatározása volt a cél.

A Neumann János Egyetemért Alapítvány Kuratóriumának Elnöke, Csizmadia Norbert kiemelte, hogy a szervezeti és finanszírozási keretek átalakulása hosszú távon is fenntartható módon biztosítja az egyetem finanszírozási rendszerét, így az állami ösztöndíjas képzések is változatlanul elérhetők lesznek. Az intézmény új, fúziós kapcsolatainak köszönhetően pedig számos olyan multidiszciplináris képzés kerül be majd az egyetem képzési portfóliójába, melyek segítségével innovatív tudásbázis válik elérhetővé a hallgatók számára.

Az Egyetem három pillérre támaszkodva újul meg; a GAMF karon a járműipar, a robotika, az anyagtechnológia és lézertechnológia kerülnek előtérbe, a Kertészeti és Vidékfejlesztési (KVK) karon az ún. „zöld ipar” felé fordulás jegyében a zöldgazdaság és élelmiszerlánc biztonság kérdései kapnak majd prioritást, amelyekhez a GTK karon nyújtott gazdaságtudományi képzések mellett megtalálható MBA és menedzsment képzés társul majd. Az oktatáshoz kapcsolódóan fontos szerepet kapnak a kreatív ipari együttműködések (Animáció Háza, Kodály Központ) melyek összecsengenek a „jövő képzése ma” szlogennel összefoglalt célkitűzéssel, melyet az Ipar 4.0 és a kreatív, kulturális iparágak összekapcsolására alapozva szeretne a Neumann Egyetem megvalósítani.

Az új működési környezetben még nagyobb szerepet kapnak az Egyetem jelenlegi és jövőbeli stratégiai partnerei, melyek közül intézményi szinten meghatározó a Magyar Nemzeti Bank, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint Kecskemét Megyei Jogú város is. A tudományos és közéleti területen pedig a Lakitelek Népfőiskola, a szintén modellváltó partner intézményként a MOME és az Állatorvostudományi Egyetem, valamint  a gazdasági szektorból a már a több éves közös múlttal, a Mercedes-Benz, a Phoenix Mecano, a Knorr-Bremse vagy a Hilti ipari vállalatok.

A modellváltás általános célja, hogy a Neumann János Egyetem a helyi társadalmi élet, az értelmiségképzés és a gazdaságfejlesztés motorjaként, az igényekre rugalmasan reagálva biztosítsa a képzési, kutatási, innovációs, művészeti, sport- és kulturális szolgáltatási hátteret a régió és azon keresztül az egész ország versenyképességéhez. A cél a hatékony és korszerű felsőoktatás megteremtése, valamint az innovációs képességek fejlesztése, hogy az Egyetem minél jobban alkalmazkodjon az üzleti környezet változásaihoz. (Fotó: Banczik Róbert)