Az új tanéveben új tantárgyak is várják az új felállású Neumann János Egyetem hallgatóit

2020. október 5.

Szeptemberben új felállásban kezdte meg a tanévet a kecskeméti Neumann János Egyetem: állami fenntartásúból államilag elismert, közhasznú magán felsőoktatási intézménnyé vált. A stratégiai fejlesztések célja, és az egyetem legfontosabb célkitűzése, hogy tíz éven belül a legjobb fúziós egyetemek közé tartozzon a kis létszámú technológiai-műszaki egyetemek között. A fenntartó Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnökével, Csizmadia Norberttel beszélgettünk.

 

 

 

Mi volt a fenntartóváltás célja?

A fenntartóváltás egyben modellváltást is jelent. A legfontosabb célja az volt, hogy az egyetem – az alapvető szakmai autonómia megőrzése mellett – hosszú távon is stabilan és hatékonyan működhessen, növelhesse bevételszerzési lehetőségeit és bővíthesse innovációs tevékenységét.

Ennek érdekében a fenntartó Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumában helyet kaptak a helyi nagyvállalatok vezetői is, akik részt vesznek a stratégiai döntéshozatalban, és tanácsaikkal segítik az egyetemet, hogy korszerű és hasznosítható tudáshoz jussanak a hallgatók.

Az egyetem fejlesztési folyamata már hét évvel ezelőtt elkezdődött. Akkor indult el a tervezés arról, miként lehetne Kecskemét főiskoláját egyetemmé fejleszteni. Ez a Gazdaságtudományi Kar (GTK) létrehozásával 2016-ban meg is valósult.

Ekkortól vezettem az egyetem konzisztóriumát. Párhuzamosan elindult az egyetem új campusának építése is, amelynek első üteme 2019 szeptemberére készült el. A campus egyik híressé vált különleges terme a speciális építészeti megoldásokat felvonultató „tőzsdetojás”, ahol elsajátíthatják a hallgatók, miként működik a tőzsde a gyakorlatban.A campus építése folytatódni fog a jövőben egy modern adminisztrációs résszel, kollégiummal, valamint egy multifunkcionális központtal.

Az ipar 4.0 és a kreatív, kulturális iparágak összekapcsolására alapozva szeretnénk megvalósítani a „jövő képzése ma” szlogennel összefoglalt célkitűzéseinket, és ebben az új központban fog majd helyet kapni a Magyar Animáció Háza is.

Az állami ösztöndíjas képzések változatlanul elérhetők lesznek, és az egyetem által bővíteni szándékozott ösztöndíj-lehetőségek pedig a jövőben egyre több fiatal számára biztosíthatják majd a továbbtanulást.

Zavartalanul zajlott a fenntartóváltás?

A zavartalan átmenet garanciája az elmúlt évek és az elmúlt hónapok folyamatos, közös gondolkodásra és együttműködésre építő munkája volt. Mi sem igazolja ezt vissza jobban, mint az, hogy teljesen zökkenőmentesen indulhatott el az oktatás szeptemberben.

Az új tanévben új tantárgyak is várják a hallgatókat: a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. vezető munkatársainak közreműködésével elindított „Made in Kecskemét”, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kifejlesztett „Hungarian Startup University Program” startup kurzusa. Egyetemünk augusztusban csatlakozott az Innovációs és Technológiai Minisztérium „Tanítsunk Magyarországért!” tehetséggondozási programjához is, így hallgatóink mentori felkészítése is megkezdődik egy szabadon választható kurzus keretében.

Mikor találkozott a kuratórium az egyetem vezetésével? Hogyan fogadták egymás elképzeléseit?

Augusztus végén találkoztunk az egyetem vezetésével, és azóta is folyamatosan együtt dolgozunk.

Egyetértünk abban, hogy a jövőben azok az egyetemek lesznek sikeresek a világban, amelyek több tudományterület fúziójára építenek.

Kecskeméten egyébként különösen fontos a duális oktatás – azaz ahol a hallgatók az elmélet mellett a gyakorlatot is elsajátíthatják –, elsőként itt indult el az országban. Időközben a koronavírus-járvány több, már korábban elindított folyamatot felerősített, ezekben egyre fontosabb szerep jut a technológiának, az ökológiai gondolkodásnak, a hosszú távú fenntarthatóságnak, a biztonságnak, a helyi gazdaságnak és a szoftveriparnak.

Hogyan jelenik meg mindez az egyetemi képzésben?

A Neumann János Egyetem három pillérre épít: a GAMF Műszaki és Informatika Karra, ahol a járműipar, a robotika, az anyagtechnológia és lézertechnológia kerülnek előtérbe. A Kertészeti és Vidékfejlesztési Karra, ahol a „zöld ipar” felé fordulás jegyében a zöldgazdaság és élelmiszerlánc-biztonság kérdései kapnak majd elsőbbséget. A GTK-n nyújtott gazdaságtudományi kurzusok mellé MBA- és menedzsmentképzés is társul majd. Mindez a versenyképes tudás jegyében.

A modellváltás is azt szolgálja, hogy a Neumann János Egyetem a helyi társadalmi élet, az elitképzés és a gazdaságfejlesztés motorjaként, az igényekre rugalmasan reagálva biztosítsa a képzési, kutatási, innovációs, művészeti, sport- és kulturális szolgáltatási hátteret a térség, és azon keresztül az egész ország versenyképességéhez.

Milyen kapcsolatban áll az egyetem a helyi társadalmi-gazdasági élettel?

Ebben az új működési környezetben még nagyobb szerepet kapnak az egyetem jelenlegi és jövőbeli stratégiai partnerei, a Magyar Nemzeti Bank, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint Kecskemét Megyei Jogú Városa is. A gazdasági szektorból pedig a Mercedes-Benz, a Phoenix Mecano, a Knorr-Bremse és a Hilti. Együttműködő partnerünk a Lakitelek Népfőiskola, a MOME és az Állatorvostudományi Egyetem is.

Mi az egyetem hosszú távú legfontosabb célitűzése?

Tíz év alatt el akarjuk érni, hogy a Neumann János Egyetem bekerüljön a világ TOP 100 legjobb új és kisméretű (5000 fő alatti) fúziós egyetemei közé.

Az egyetem fúziós kapcsolatainak is köszönhetően további multidiszciplináris képzésekkel gazdagítjuk portfóliónkat.

Fúziós abban a tekintetben, hogy a gazdaságtudományokat ötvözi a műszaki tudományokkal, a versenyképességet a fenntarthatósággal, a vidékfejlesztést a zöld technológiával, a kreatív ipart a műszaki tudományokkal, a technológiát a tradíciókkal.

Ezzel nemcsak az új világkorszak követelményeinek kívánunk megfelelni, hanem egyetemünk névadójának, Neumann Jánosnak is, aki matematikus, vegyész, fizikus, filozófus volt, egy ízig vérig feltaláló és innovátor.

A közgazdaságtanban, a gazdasági egyensúlyi modellezés tekintetében is rendkívüli eredményeket produkált, csakúgy, mint a hadviselésben, az áramlástanban vagy az operációkutatásban. Hozzá köthető a kvantummechanika matematikai algoritmusa, valamint a modern számítógép felfedezése is.

Mit jelent a kecskeméti egyetem számára a Mercedes kecskeméti jelenléte?

Nagyon fontos együttműködést! Ennek legújabb fejezete a már említett „Made in Kecskemét” kurzus. Ebbe a képzésbe minden bele van gyúrva, ami egy mai multinacionális vállalat életét leírja. Megmutatják a hallgatóknak, hogy nagyjából 30 óra alatt hogyan lesz egy acéllemeztekercsből autó, és hogyan gördülhet le kétpercenként egy-egy Mercedes a gyártósorról. A nyitó előadást Christian Wolff, a Mercedes-Benz igazgatója tartotta. Több mint 150 hallgató vett fel a tárgyat.

Fontos számunkra a gyár, a város és az egyetem közötti nagyon szoros és jó kapcsolat is, amelynek része, hogy a Mercedes folyamatosan épít az utánpótlásképzésre.

Vannak-e követendő példák, olyan egyetemek, amelyek már megvalósították azt, amiért Kecskeméten is dolgoznak?

Például a Göteborgi Egyetem, amely szoros együttműködésben van a Volvóval. Vagy a dél-koreai Ulsan Nemzeti Tudományos Technológiai Egyetem, amely a Hyundai Motor Companyval közösen valósítja meg oktatási programját. 2011-ben azt a célt tűzték ki, hogy a TOP 10-be kerüljenek 2030-ra – mára a világ 8. legjobb ilyen típusú egyeteme.

Másik célkitűzésük az volt, hogy valamilyen termék gyártásában a legjobbak legyenek világon – ez pedig az új akkumulátortöltő lett, amellyel a TOP 3-ba kerültek. – Egyébként a Neumann János Egyetem a világ élvonalába tartozik az új típusú fenntartható járműgyártás, a napelemes autók és a legkisebb fogyasztású járművek tekintetében.

De emellett kiemelkedő példaként említhetném a Caltech – Kaliforniai Műszaki Egyetemet is, amely a világ 3 legjobb egyeteme között szerepel. Egyszerre foglalkozik műszaki tudományokkal, valamint alkalmazott tudományokkal, bolygótudománnyal, fizikával, matematikával, humán és társadalomtudományokkal, valamint a csillagászattal.

A COVID19-fenyegetés árnyékában kezdődött a tanév. Hogyan készültek fel a járványveszély kezelésére?

Nagyon fontosnak tartjuk a biztonsági előírások betartását és betartatását. A Neumann János Egyetem nem tartotta meg a gólyatábort – az élet igazolta a döntésünket –, a tanévnyitót is online rendeztük meg.

Az egyetem kidolgozta azokat a speciális szabályokat is, amelyek a tanév elindításához és a jelenléti oktatás feltételeinek kialakításához szükségesek, hogy szigorú óvintézkedések mellett, normál tanrendben, kontakt órák, illetve jelenléti gyakorlati oktatással működhessünk.

Egyébként az intézményben oktatók és dolgozók körében elvégeztettük a COVID19-szűrést, és mind a 384 esetben a vizsgálat eredménye negatív lett.

 

A Neumann János Egyetemért Alapítványról

2020. június 29-ével jött létre a kecskeméti egyetem fenntartói jogait augusztus 1-jétől gyakorló Neumann János Egyetemért Alapítvány. Az alapítvány kuratóriumának elnökét és tagjait az innovációs és technológiai miniszter jelölte ki. Az elnöki feladatokat Csizmadia Norbert látja el, aki korábban a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkáraként, majd a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatójaként, valamint a Neumann János Egyetem konzisztóriumi elnökeként dolgozott. Jelenleg a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány kuratóriumának elnöke.

A kuratórium további tagjai: Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, országgyűlési képviselő; Gaál József alpolgármester, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a Szimikron Kft. tulajdonosa; dr. Nagy Zoltán, a Phoenix Mecano Kecskemét Kft. ügyvezetője és Bánkuty Tamás, a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány igazgatója.

A felügyelő bizottság elnöke dr. Bíró Attila, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. ügyvezetője. Tagja: Szemereyné Pataki Klaudia Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere és dr. Szabó József ügyvéd.

A Neumann János Egyetem 2020. augusztus 1-jétől állami fenntartású egyetemből a vagyonkezelői alapítvány – Neumann János Egyetemért Alapítvány – által fenntartott közhasznú felsőoktatási intézménnyé alakult át. Tehát az egyetem államilag elismert, közhasznú, az államháztartáson kívüli szabályrendszerben működő, nem állami (magán) felsőoktatási intézménnyé vált.

Forrás: www.origo.hu
Fotók: Banczik Róbert