XXI. századi oktatástechnológia

Az elmúlt években a hagyományos, frontális oktatás háttérbe szorulásával, a XXI. századi oktatástechnológia térnyerésével az integrált, interaktív technikai eszközökön alapuló módszerek kerültek előtérbe.

A hallgatók már nem csak passzív befogadóként, hanem aktív résztvevőként ülnek az előadásokon, ahol a kölcsönös kommunikáció elve mentén azonnal válaszolhatnak. A szemináriumi termekben kiscsoportos projekt munka keretében mélyülhetnek el jobban, oldhatják meg hatékonyabban az oktatóktól kapott feladatokat.

A szemináriumi termek kialakítása lehetőséget biztosít arra, hogy új didaktikai módszerek alkalmazásával tudják a hallgatók elsajátítani a kötelező tananyagot. Célunk nemcsak a tudás, hanem egyéb, a munka világába történő beilleszkedést elősegítő kompetenciák átadása.

A kecskeméti Campuson több, Magyarországon eddig kevésbé alkalmazott, hatékony és modern eszköz áll majd az oktatók és a hallgatók rendelkezésére (speciális applikációk, virtuális terek, valós idejű hologramos kivetítés, stb.). A modern oktatástechnológia támogatja a távoktatást, megkönnyítve a tanulás, a munka és a magánélet összehangolását, valamint a nemzetközi együttműködéseket és tudásmegosztást.

Az ingyenesen elérhető okos eszközök, számítógépek és wifi szolgáltatás mellett applikációk segítik a tanulók életének menedzselését, a hatékony kommunikációt, a napirendjük megszervezését.

A világban mindenhol az oktatás központjai nagy hangsúlyt fektetnek az akadálymentesítésre is, az egyetem mozgás-, látás-, hallássérült hallgatóknak is megfelelő megoldásokat nyújt.

A saját közösségi média felület kialakítása lehetőséget teremt a hallgatóknak az egymással való kapcsolattartásra, a naprakész információáramlásra. A kombinált oktatási (blended-learning) modell nyújtja ezt a közösségi élményt. Az oktatók ebben a modellben a hagyományos tantermi oktatás és az internet, illetve a digitális média által nyújtott lehetőségeket együttesen alkalmazzák. A hallgatók és az előadók az órára való felkészülés vagy prezentáció készítése alatt is folyamatosan kapcsolatban vannak és kommunikálnak egymással egy közös felületen, a beadandó dolgozatokat is erre a felületre töltik fel.

Állandóan lüktető, nap mint nap megújuló, fejlődő egyetemi élet jöhet létre. Az  egyedi és modern technikai megoldások, az oktatás szemléletének változása, illetve a tanulók és az előadók folyamatos kapcsolattartása következtében.