A Pallasz Athéné Egyetem a Kecskeméti Főiskola és a Szolnoki Főiskola egyesülésével jött létre, kecskeméti központtal 2016 júliusában.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 115. § (18a) bekezdése szerint a Pallasz Athéné Egyetem 2017. augusztus 1. napjától Neumann János Egyetem megnevezéssel működik tovább.

A névváltoztatás előzményeként 2016-ban a Kecskeméti Főiskola és a Szolnoki Főiskola integrációjaként létrejött új egyetem szenátusa 2017 májusában döntő többséggel javaslatot tett arra, hogy a felsőoktatási intézmény Neumann János nevét vegye fel. Az indoklás szerint az egyetem tudományos és képzési területei kapcsolódnak a magyar származású világhírű tudós tudományos-kutatási örökségéhez.

Az egyetem jelenleg négy karból áll, a GAMF Műszaki és Informatikai, a Pedagógusképző, Kertészeti és Vidékfejlesztési valamint a Gazdaságtudományi Kar.

Az intézmény egyik legnagyobb értékének korábban is a hallgatók szakmai felkészültségét tartotta, valamint a gyakorlatorientált tudás megszerzését, ennek érdekében tűzték ki célul a duális oktatás bevezetését és fejlesztését is. 2010-ben a német mintára kialakított duális képzés indítását a Mercedes Benz Manufacturing Hungary Kft-vel és a Magyar Tudományos Akadémiával megkötött stratégiai megállapodás alapozta meg. A szakemberek képzése során folyamatosan együttműködnek a térségben található vállalatokkal, életpályamodellt ad, és hatékony munkaerőpiaci elhelyezkedést biztosít hallgatóinak.

A hazai együttműködések mellett a Socrates/Erasmus programban több mint negyven partnerrel van kétoldali megállapodása az Egyetemnek, ezzel is segítve a diákokat a nemzetközi tapasztalatszerzésben, és a világ alaposabb megismerésében.

Magyarország Kormánya döntése értelmében a Neumann János Egyetem is bekapcsolódik a felsőoktatási fenntartói modellváltás folyamatába. 2020. május 19-én megszületett az a törvény, amelynek értelmében a Neumann János Egyetem alapítói, fenntartói jogainak gyakorlása átadásra kerül „A Neumann János Egyetemért Alapítvány” részére, és a jogszabálynak megfelelően 2020. augusztus 1-jével az intézmény államilag elismert, közhasznú, az államháztartáson kívüli szabályrendszerben működő, nem állami (magán) felsőoktatási intézménnyé válik.

További információkért látogasson el a Neumann János Egyetem oldalára!